Co Vás čeká u závěrečné zkoušky výcviku na motocykl

Zkouška

Nejprve žadatel musí úspěšně absolvovat teoretickou zkoušku z pravidel silničního provozu. Následně pak musí provést kontrolu technického stavu motocyklu a úpravu ochranné výstroje. Zkouška z praktické jízdy se skládá ze 2 částí. První část se bude konat na tzv. "zkušební ploše". Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

Praktická část

1. Příprava a technická kontrola motocyklu

 1. kontrola technického stavu – prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny
 2. úprava ochranné výstroje - upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu

2. Zvláštní jízdní úkony

 1. Vedení motocyklu bez spuštěného motoru - sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.
 2. Provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km/h v přímém směru rychlostí chůze.
 3. Bezpečné otočení o 180o projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km/h
 4. Slalom rychlostí chůze (cca 4 km/h)
 5. Jízda po dráze ve tvaru „8“při rychlosti chůze cca 4 km/h
 6. Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu
 7. Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km/h
 8. Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM při rychlosti 45 km/h)
 9. Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně̌ 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)
 10. Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně̌ 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)

Grafické vyobrazení úkonů požadovaných pro první část zkoušky si můžete stáhnout zde.

3. Chování v provozu

Chování v provozu se nově bude zjišťovat tak, že účastník pojede na motocyklu sám s komisařem v doprovodném vozidle.

 1. rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty;
 2. jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem;
 3. jízdu v zatáčkách;
 4. křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly;
 5. změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy;
 6. příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici): příjezd ze zrychlovacího pruhu; výjezd přes zpomalovací pruh;
 7. předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut; (popřípadě) předjíždění jinými vozidly;
 8. zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu;
 9. provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.