Jak se přihlásit

  • Úvod
  • Autoškola
  • Jak se přihlásit

Pro přihlášení do výcvikového kurzu je nutné splnit  podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem
č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.

Podmínky pro přijetí k výcviku

  • podat písemnou žádost
  • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu (začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku)
  • doložit zdravotní způsobilost (viz formulář v příloze)
  • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží: český občan zpravidla občanským průkazem, cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie, cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem, diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

Zdravotní způsobilost

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb., smí Vaši žádost potvrdit registrovaný praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

Rychlý kontakt

Jiří Novotný
Autoškola & Autodoprava

Štefánikova 223
468 22 Železný Brod
Česká republika

+420 483 390 504

skoleni@autonovotny.cz

Naši partneři