Skupina B

 • Úvod
 • Autoškola
 • Výcvik na osobní automobil

Řidičské oprávnění pro řízení osobního automobilu s hmotností do 3.500 kg.

Vozidla kategorie B

 • Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotností
  do 3.500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
  o největší povolené hmotnosti:
  - nepřevyšující 750 kg,
  - převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg.
 • Vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou.

Skupina „B96" - jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu"
V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem "B96" a jedná se o soupravu o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg,
ale nepřevyšuje 4 250 kg. 
K získání tohoto rozšíření stačí složení tzv. „doplňovací zkoušky" podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Věk minimálně 18 let.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Bez zákazu řízení motorových vozidel a žádný bod.
 • Nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.
 • Rozšíření "B96" lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B.

Rozsah výcviku

Teorie

 • 5 vyučovacích hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 vyučovací hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 vyučovací hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Pro skupinu "B96" je povinná pouze doplňovací zkouška z jízdy

Kdy začít s výcvikem

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Ideální doba pro zahájení kurzu je nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Rychlý kontakt

Jiří Novotný
Autoškola & Autodoprava

Štefánikova 223
468 22 Železný Brod
Česká republika

+420 483 390 504

skoleni@autonovotny.cz

Naši partneři