Skupina A1

A1

Řidičské oprávnění pro řízení mototcyklu/motorového vozidla se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.


A1
AUTOMAT MANUAL
Orientační cena celkem 13 900 Kč 18 700 Kč
1. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod.  Počet hod. 
Zápisné + pojištění přihlášení do výcviku, komunikace s účastníkem a  úřadem, evidence a  dokumentace, přihlášení ke zkouškám + pojištění 1 300 Kč 1 1
Teorie + údržba vozidla + zdravověda teoretické přípravy na učebně 100 Kč 14 14
Moto trenažer výcvik na moto trenažeru, ovládání řídítek, řazení, brzdění, ovládání stroje, rozjezdy, manévrování 400 Kč 1 2
Cvičiště seznámení s motocyklem, učení rozjezdu, zastavení a držení stability 600 Kč 2 2
Jízda v provozu jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním 600 Kč 2 4
Cena za 1. etapu  5500 Kč

7100 Kč

2. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod.  Počet hod. 
Samostatné úkony na cvičišti  vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U,  úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8",  rychlý slalom, 800 Kč 4 4
Samostatná jízda na motocyklu samostatná jízda, učitel sleduje na druhém motocyklu; nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti 800 Kč 2 6
Simulace závěrečné zkoušky simulace kompletní závěrečné zkoušky na cvičišti i v provozu (vše již samostatně, použití auta jako doprovodného vozidla) 800 Kč 2 2
Cena za 2. etapu 6 400 Kč 9600 Kč
3. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod.  Počet hod. 
Závěrečná zkouška 1.etapa první část závěrečné zkoušky na cvičné ploše, žák musí předvést při samostatné jízdě na motocyklu cvičné úkony pro 1 etapu zkoušky 1000 Kč 1 1
Závěrečná zkouška 2.etapa žák při samostatné jízdě na motocyklu je doprovázen výcvikovým vozidlem autoškoly ve kterém sedí i zkušební komisař a vyhodnocuje splnění požadovaných úkonů... 1 000 Kč 1 1
Cena za 3. etapu 2000 Kč 2000 Kč
Orientační cena celkem  13 900 Kč 18 700 Kč

 

Vozidla kategorie A1

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
 • Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3. Výcvik provádíme též na skútru
  s automatickou převodovkou! Řidičský průkaz bude v takovém případě omezen na automatickou převodovku.
 • Vozidla zařazená do skupiny AM.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Věk minimálně 16 let.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Bez zákazu řízení motorových vozidel a žádný bod.
 • Nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.
 • V případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.

Rozsah výcviku

Teorie

 • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyučovací hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kdy začít s výcvikem

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Ideální doba pro zahájení kurzu je nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.