Průběh výcviku a zkoušky

 • Úvod
 • Autoškola
 • Průběh výcviku a zkoušky

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou samostudia a žadatel absolvuje povinné konzultace s učitelem.

 • Předpisy o provozu vozidel
 • Ovládání a údržba vozidla
 • Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • Zdravotnická příprava

Praxe

Rozsah praktického výcviku je stanoven v příloze č. 3 zákona č.247/2000 Sb.

 • Řízení vozidla
 • Praktická údržba vozidla
 • Zdravotnická příprava

Co doložit

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení.
 • Osoby mladší 18 let - souhlas svého zákonného zástupce.

Délka výcviku

Délka výcviku závisí především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.

Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců.

Lze se domluvit na intenzivní formě výcviku a celkovou dobu výrazně zkrátit.

Závěrečná zkouška

Termín zkoušky bude v souladu se zákonem do dvou týdnů po ukončení výcvikového kurzu.

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

 • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut),
 • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E),
 • zkouška z praktické jízdy.

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700 Kč.

Opakovaná zkouška

V případě neúspěchu v některé části zkoušky, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

 • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
 • Ovládání a údržba vozidla 200 Kč
 • Praktická jízda 400 Kč

Rychlý kontakt

Jiří Novotný
Autoškola & Autodoprava

Štefánikova 223
468 22 Železný Brod
Česká republika

+420 483 390 504

skoleni@autonovotny.cz

Naši partneři