Skupina AM

 

AM

Řidičské oprávnění pro řízení motocyklu/motorového vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.

Nový typ zkoušek je podstatně náročnější, a tak jsme přišli se změnou smýšlení.  Je třeba si uvědomit, že řidičský průkaz si nekupujete jako produkt, ale jako službu. Proto jsme výcvik rozdělili do několika fází. Každý účastník kurzu postupuje jednotlivými úrovněmi. Následně až bude schopen postoupit do další etapy, přikoupí si další balíček. Pokud nebude schopen, bude si přikupovat hodiny dle jednotlivých úrovní.

 

AM
AUTOMAT MANUAL
Orientační cena celkem 13 900 Kč 18 700 Kč
1. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod.  Počet hod. 
Zápisné + pojištění přihlášení do výcviku, komunikace s účastníkem a  úřadem, evidence a  dokumentace, přihlášení ke zkouškám + pojištění 1 300 Kč 1 1
Teorie + údržba vozidla + zdravověda teoretické přípravy na učebně 100 Kč 14 14
Moto trenažer výcvik na moto trenažeru, ovládání řídítek, řazení, brzdění, ovládání stroje, rozjezdy, manévrování 400 Kč 1 2
Cvičiště seznámení s motocyklem, učení rozjezdu, zastavení a držení stability 600 Kč 2 2
Jízda v provozu jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním 600 Kč 2 4
Cena za 1. etapu 5 500 Kč

7100 Kč

2. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod.  Počet hod. 
Samostatné úkony na cvičišti  vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U,  úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8",  rychlý slalom, 800 Kč 4 4
Samostatná jízda na motocyklu samostatná jízda, učitel sleduje na druhém motocyklu; nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti 800 Kč 2 6
Simulace závěrečné zkoušky simulace kompletní závěrečné zkoušky na cvičišti i v provozu (vše již samostatně, použití auta jako doprovodného vozidla) 800 Kč 2 2
Cena za 2. etapu 6 400 Kč 9600 Kč
3. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod.  Počet hod. 
Závěrečná zkouška 1.etapa první část závěrečné zkoušky na cvičné ploše, žák musí předvést při samostatné jízdě na motocyklu cvičné úkony pro 1 etapu zkoušky 1000 Kč 1 1
Závěrečná zkouška 2.etapa žák při samostatné jízdě na motocyklu je doprovázen výcvikovým vozidlem autoškoly ve kterém sedí i zkušební komisař a vyhodnocuje splnění požadovaných úkonů... 1 000 Kč 1 1
Cena za 3. etapu 2000 Kč 2000 Kč
Orientační cena celkem  13 900 Kč 18 700 Kč

Vozidla kategorie AM

 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW.
 • Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů 
  s výkonem nejvýše 4 kW.
 • Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Věk minimálně 15 let.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Bez zákazu řízení motorových vozidel a žádný bod.
 • Nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.
 • V případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.

Rozsah výcviku

Teorie

 • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyučovací hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kdy začít s výcvikem

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Ideální doba pro zahájení kurzu je nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.