Vrácení ŘO

V případě odebrání řidičského oprávnění (dále ŘO) je nutné pro jeho znovuzískání absolvovat přezkoušení pro vrácení ŘO.

Cenu za přezkoušení naleznete v sekci autoškola/ceník

 

Důvody odebrání ŘO

 • Zákaz řízení motorových vozidel udělený správním orgánem nebo soudem.
 • Dosažení 12 bodů
 • Ze zdravotních důvodů

Zákaz řízení

Přezkoušení pro vrácení ŘO v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o zákazu řízení uplynul více než jeden rok.

Co doložit

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • psychologické vyšetření

Kdy k přezkoušení

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. Absolvování cvičných jízd není povinné.

V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Rozsah přezkoušení

 • Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • Ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
 • Praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)

Opakování přezkoušení

Lze pouze jedna opravná zkouška. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte absolvovat nový výcvik v autoškole.

Formulář

Formulář v příloze je nutné vytisknout OBOUSTRANNĚ.

Rychlý kontakt

Jiří Novotný
Autoškola & Autodoprava

Štefánikova 223
468 22 Železný Brod
Česká republika

+420 483 390 504

skoleni@autonovotny.cz

Naši partneři