Skupina A

A

Řidičské oprávnění pro řízení motocyklu bez omezení výkonu, rychlosti nebo objemu.


A
MANUAL
Orientační cena celkem 19 900 Kč
1. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod. 
Zápisné + pojištění přihlášení do výcviku, komunikace s účastníkem a  úřadem, evidence a  dokumentace, přihlášení ke zkouškám + pojištění 1 300 Kč 1
Teorie + údržba vozidla + zdravověda teoretické přípravy na učebně 100 Kč 14
Moto trenažer výcvik na moto trenažeru, ovládání řídítek, řazení, brzdění, ovládání stroje, rozjezdy, manévrování 400 Kč 2
Cvičiště seznámení s motocyklem, učení rozjezdu, zastavení a držení stability 800 Kč 2
Jízda v provozu jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním 800 Kč 4
Cena za 1. etapu

8 300 Kč

2. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod. 
Samostatné úkony na cvičišti  vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U,  úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8",  rychlý slalom, 800 Kč 4
Samostatná jízda na motocyklu samostatná jízda, učitel sleduje na druhém motocyklu; nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti 800 Kč 6
Simulace závěrečné zkoušky simulace kompletní závěrečné zkoušky na cvičišti i v provozu (vše již samostatně, použití auta jako doprovodného vozidla) 800 Kč 2
Cena za 2. etapu 9 600 Kč
3. Etapa Obsah a fáze výcviku Cena Počet hod. 
Závěrečná zkouška 1.etapa první část závěrečné zkoušky na cvičné ploše, žák musí předvést při samostatné jízdě na motocyklu cvičné úkony pro 1 etapu zkoušky 1000 Kč 1
Závěrečná zkouška 2.etapa žák při samostatné jízdě na motocyklu je doprovázen výcvikovým vozidlem autoškoly ve kterém sedí i zkušební komisař a vyhodnocuje splnění požadovaných úkonů... 1 000 Kč 1
Cena za 3. etapu 2000 Kč
Orientační cena celkem  19 900 Kč

Vozidla kategorie A

          (1)  Do skupiny
  a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů
s výkonem nejvýše 4 kW, 

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 

b) A1 jsou zařazeny 

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím
125 cm3

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW
a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 

d) A jsou zařazeny 

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, 

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Věk minimálně 24 let.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Bez zákazu řízení motorových vozidel a žádný bod.
 • Nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.
 • Pro držitele licence motoristického sportovce udělí ministerstvo výjimku z podmínky věku, pouze pro jízdu při sportovní soutěži:
  - osobě, která dosáhla věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla,
  - osobě, která dosáhla věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Rozsah výcviku

Teorie

Teorie není povinná pro držitele ŘO skupiny A2 nebo A1, doba platnosti ŘO musí být minimálně
2 roky.

Žadatel je držitelem ŘO skupiny A2 nebo A1, platnost ŘO méně než 2 roky, musí projít teoretickou výukou v rozsahu:

 • 2 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel,
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla,
 • 1 vyučovací hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy,
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení.

Žadatel není držitelem ŘO skupiny A2 nebo A1, musí projít teoretickou výukou v rozsahu:

 • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel,
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla,
 • 2 vyučovací hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy,
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení.

Praxe

Žadatel je držitelem ŘO skupiny A2 nebo A1, doba platnosti ŘO musí být minimálně 2 roky.

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

Žadatel je držitelem ŘO skupiny A2 nebo A1, platnost ŘO méně než 2 roky, musí projít praktickou výukou v rozsahu:

 • 7 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla,
 • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby,
 • 2 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Žadatel není držitelem ŘO skupiny A2 nebo A1, musí projít praktickou výukou v rozsahu:

 • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla,
 • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby,
 • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Kdy začít s výcvikem

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Ideální doba pro zahájení kurzu je nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.