Jak bude nově výcvik probíhat

 • Úvod
 • Autoškola
 • Výcvik na motocykl

Výcvik na motocykl

Vážení klienti,

chceme klást důraz na přípravu a kvalitu žáka. Neprodáváme Vám řidičák, ale chceme Vás naučit bezpečně řídit. Obzvlášť u motocyklů je řízení také o požitku a radosti z jízdy. Základem toho jsou správné návyky již od počátku.

skupina AM skupina A1 skupina A2 skupina A

Základní výcvik

 Etapa č. 1

 1. Trenažér
  Začneme na trenažéru, kde zjistíme, jak jste na tom se základy. Pokud nebude počet hodin k základním úkonům stačit, budeme pokračovat v tréninku na trenažéru. Ušetříme Vám tím peníze, jelikož je zbytečné se trápit na motocyklu za dražší hodinovou dotaci.
 2. Cvičiště
  Pokud žák společně s učitelem praktického výcviku po výuce na trenažeru vyhodnotí, že žák zvládnul dostatečně ovládání motocyklu, je možné postoupit na cvičiště, kde se již začne s tréninkem na skutečném motocyklu. Žák musí dostatečně zvládnout praktické ovládání motocyklu tak, aby mohl postoupit do etapy č. 2. V případě, že mu 4 hodiny praktického výcviku (trenažer + cvičiště) nedostačují, před postoupením do další etapy si objednává individuálně další hodiny praktického výcviku etapy č. 1 (cena je tedy ušita každému žákovi detailně "na míru" dle jeho schopností...)
 3. Výuka na jednom motocyklu s druhým ovládáním s učitelem za zády
  Etapa číslo 2 v první a druhé fázi připravuje žáka stále s učitelem za zády na společném motocyklu na zvládnutí samostatné jízdy na motocyklu. Žák musí zvládnout dostatečně každou část etapy č. 2 tak, aby mohl postoupit do etapy číslo 3. Vše konzultuje a diskutuje se svým učitelem praktického výcviku. V případě, že mu objednané hodiny nestačí, objednává si další hodiny z etapy č. 2 po dohodě se svým učitelem.

Etapa č. 2

 1. Samostatné úkony na cvičišti
  Žák začíná jezdit SAMOSTATNĚ na motocyklu a trénovat povinné úkony na cvičišti pro zkoušku ze zvláštních jízdních úkonů. Etapa č. 3 musí bezpodmínečně navazovat až na zdárně zvládnuté etapy číslo 1 a 2, kdy musí být instruktor i žák přesvědčen, že je schopen již sám ovládat motocykl.
 2. Samostatná jízda na motocyklu
  Samostatně pustit žáka na motocykl můžeme nejprve po zvládnutí teoretické přípravy (ověřeno závěrečným testem). Následně se již vyrazí do silničního provozu s doprovodným vozidlem. V této fázi učitel sleduje a instruuje na druhém motocyklu za pomocí radiového zařízení. Nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti.
 3. Simulace závěrečné zkoušky
  Abyste si byli jistí, že závěrečnou zkoušku úspěšně absolvujete a nepůjdete si ji jen draze vyzkoušet, provedeme zkoušku na nečisto. V této fázi si prověříte všechny zvláštní úkony i jízdu v provozu s doprovodem.

Etapa č. 3

Více o zkouškách se dozvíte zde.

 1. Závěrečná zkouška ze zvláštních jízdních úkonů
 2. Závěrečná zkouška z chování v provozu

Rozšiřující výcvik

Proběhne obdobně rozdělen do jednotlivých etap. Pro úspěšné postupování mezi jednotlivými etapami platí stejné pravidlo jako v základním výcviku. Žadatel tak musí bezpečně zvládat jednotlivé úkony příslušné fáze. V tomto případě jsme zvolili model 3 etap. Důvodem je vynechání trenažéru a základního cvičiště. Jste již řidiči a měli byste již tyto základní úkony bezpečně zvládat.

Etapa č. 1

 1. Výuka na jednom motocyklu s druhým ovládáním s učitelem za zády
  Seznámení se s motocyklem o vyšším výkonu a jiné váze. Pro vaši bezpečnost v této fázi máte instruktora za sebou. Jakmile budete výkon motocyklu bezpečně zvládat, můžete postoupit do 2. Etapy.

Etapa č. 2

 1. Samostatné úkony na cvičišti
  Žák začíná trénovat povinné úkony na cvičišti pro zkoušku ze zvláštních jízdních úkonů se silnějším motocyklem než byl doposud zvyklý.
 2. Samostatná jízda na motocyklu
  V této fázi již žák bezpečně ovládá motocykl a vyrážíme tak co nejdříve samostatně do silničního provozu s doprovodným vozidlem.
 3. Simulace závěrečné zkoušky
  Abyste si byli jistí, že závěrečnou zkoušku úspěšně absolvujete a nepůjdete si ji jen draze vyzkoušet, provedeme zkoušku na nečisto. V této fázi si prověříte všechny zvláštní úkony i jízdu v provozu s doprovodem.

Etapa č. 3

Více o zkouškách se dozvíte zde.

 1. Závěrečná zkouška ze zvláštních jízdních úkonů
 2. Závěrečná zkouška z chování v provozu