Ceník rozšiřujícího výcviku z A1/A, A2/A – bez praxe

1. Etapa Obsah a fáze výcviku Počet hodin A2, A (úkon, 1h)
Zápisné + pojištění veškeré administrativní úkony, pojištění (přihlášení do výcviku, komunikace s účastníkem, komunikace s úřadem, tvorba a tisk dokumentace, evidence, přihlášení ke zkouškám) x 1.300 Kč
Teorie teoretická příprava na učebně 9
100 Kč
JÍZDY V PROVOZU jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním; jízda v silnějším provozu, především ve městě při dodržování pravidel provozu, jízda křižovatkou za silného provozu, různé druhy křižovatek (řízené, neřízené, přednost zprava), ohleduplnost k chodcům a ostatním účastníkům provozu, .. 2 800 Kč
CENA ZA 1. ETAPU 3 800 Kč
2. Etapa Obsah a fáze výcviku Počet hodin A2, A (úkon,1h)
Samostatné úkony na cvičišti příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1 etapu zkoušky - vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U, úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8", rychlý slalom, 4
800 Kč
Samostatná jízda na motocyklu samostatná jízda, učitel sleduje na druhém motocyklu; nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti 2
800 Kč
Simulace závěrečné zkoušky simulace kompletní závěrečné zkoušky na cvičišti i v provozu (vše již samostatně, použití auta jako doprovodného vozidla) 2 800 Kč
CENA ZA 2. ETAPU 6 400 Kč
3. Etapa Obsah a fáze výcviku Počet hodin A2, A (úkon, 1h)
Závěrečná zkouška 1. etapa první část závěrečné zkoušky na cvičné ploše, žák musí předvést při samostatné jízdě na motocyklu cvičné úkony pro 1 etapu zkoušky - vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U, úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8", rychlý slalom, 1 1 000 Kč
Závěrečná zkouška 2.etapa žák při samostatné jízdě na motocyklu je doprovázen výcvikovým vozidlem autoškoly ve kterém sedí i zkušební komisař a vyhodnocuje splnění požadovaných úkonů... 1 1 000 Kč
CENA ZA 3. ETAPU 2 000 Kč
Orientační cena celkem
12 200 Kč