Jednodenní - referentské školení

Referentské školení je školení řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom
do režimu „Profesního školení".

Cena školení

Cena za jednodenní referentské školení je uvedena v sekci autoškola/ceník.

 

Zákonné podmínky

Povinnost zúčastnit se školení vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a týká se všech zaměstnanců, kteří v souvislosti s výkonem práce fyzicky řídí motorové vozidlo.

Jedná se například i o zaměstnance, který řídí služební nebo i soukromé vozidlo na služební cestě nebo 
o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům,
s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".

Rozsah školení

Záleží pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu bude školení probíhat vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem. Nejčastěji se jedná o jednodenní školení. dle zákona č. 247/2000 Sb.
by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

Rychlý kontakt

Jiří Novotný
Autoškola & Autodoprava

Štefánikova 223
468 22 Železný Brod
Česká republika

+420 483 390 504

skoleni@autonovotny.cz

Naši partneři