Skupina C - nákladní automobil

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše
8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Věk minimálně 21 let.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Bez zákazu řízení motorových vozidel a žádný bod.
 • Nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.
 • Rozšíření "B96" lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B.

Výjimky věkového omezení:

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií,
 • Vězeňské služby České republiky,
 • ozbrojených sil České republiky,
 • obecní policie,
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 • celních orgánů,
 • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu.

Rozsah výcviku

Teorie

 • 3 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 vyučovací hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 vyučovací hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 18 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 vyučovací hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kdy začít s výcvikem

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Ideální doba pro zahájení kurzu je nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Rychlý kontakt

Jiří Novotný
Autoškola & Autodoprava

Štefánikova 223
468 22 Železný Brod
Česká republika

+420 483 390 504

skoleni@autonovotny.cz

Naši partneři