Skupina A2

Řidičské oprávnění pro řízení motocyklu/motorového vozidla s výkonem motoru nejvýše 35 kW.

Vozidla kategorie A2

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
 • Vozidla zařazená do skupiny A1.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Věk minimálně 18 let.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Bez zákazu řízení motorových vozidel a žádný bod.
 • Nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.
 • Pro držitele licence motoristického sportovce udělí ministerstvo výjimku z podmínky věku, pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

Rozsah výcviku

Teorie

Teorie není povinná pro držitele ŘO skupiny A1, doba platnosti ŘO musí být minimálně 2 roky.

Žadatel je držitelem ŘO skupiny A1, platnost ŘO méně než 2 roky, musí projít teoretickou výukou
v rozsahu:

 • 2 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel,
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla,
 • 1 vyučovací hodina: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy,
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení.

Žadatel není držitelem ŘO skupiny A1, musí projít teoretickou výukou v rozsahu:

 • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel,
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla,
 • 2 vyučovací hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy,
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení.

Praxe

Žadatel je držitelem ŘO skupiny A1, doba platnosti ŘO musí být minimálně 2 roky.

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

Žadatel je držitelem ŘO skupiny A1, platnost ŘO méně než 2 roky, musí projít praktickou výukou
v rozsahu:

 • 7 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla,
 • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby,
 • 2 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Žadatel není držitelem ŘO skupiny A1, musí projít praktickou výukou v rozsahu:

 • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla,
 • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby,
 • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Kdy začít s výcvikem

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Ideální doba pro zahájení kurzu je nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.