Skupina A1

Řidičské oprávnění pro řízení mototcyklu/motorového vozidla se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.

Vozidla kategorie A1

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
 • Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3. Výcvik provádíme též na skútru
  s automatickou převodovkou! Řidičský průkaz bude v takovém případě omezen na automatickou převodovku.
 • Vozidla zařazená do skupiny AM.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Věk minimálně 16 let.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Bez zákazu řízení motorových vozidel a žádný bod.
 • Nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.
 • V případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.

Rozsah výcviku

Teorie

 • 4 vyučovací hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyučovací hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyučovací hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyučovací hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyučovací hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 vyučovacích hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyučovací hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyučovací hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Kdy začít s výcvikem

 • Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.
 • Ideální doba pro zahájení kurzu je nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.