Ceník základní výuky a výcviku na skupiny AM, A1, A2, A

I. Etapa Obsah a fáze výcviku Počet hodin AM, A1 (úkon, 1h) A2, A (úkon, 1h)
Zápisné + pojištění veškeré administrativní úkony, pojištění (přihlášení do výcviku, komunikace s účastníkem, komunikace s úřadem, tvorba a tisk dokumentace, evidence, přihlášení ke zkouškám) x 1 500 Kč 1 500 Kč
Teorie 9 hodin teoretické přípravy na učebně 9 100 Kč 100 Kč
Mototrenažer 2 hodiny přípravy žáka na mototrenažeru, ovládání řídítek, řazení, brzdění, ovládání stroje, rozjezdy, manévrování 2 250 Kč 250 Kč
Cvičiště seznámení s motocyklem, kontrola moto, rozjezdy, zastavení na určitém místě, udržení stability při pomalé rychlosti, poloha nohou na stupačkách, směr pohledu... 2 350 Kč 400 Kč
CENA ZA 1. ETAPU     3.600 Kč 3.700 Kč
2. Etapa
Obsah a fáze výcviku Počet hodin AM, A1 (úkon, 1h) A2, A (úkon, 1h)
1 FÁZE JÍZDY V PROVOZU jízda v mírném provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním; jízda vyšší rychlostí, vedení motocyklu při jízdě na komunikaci, směr pohledu, dodržování pravidel provozu, jízda křižovatkou, odbočování najíždění na komunikaci, objíždění překážky - důraz na sledování provozu kolem sebe, dodržování zásad bezpečné jízdy, sledování dopravních značek
2 350 Kč 450 Kč
2 FÁZE JÍZDY V PROVOZU jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním; jízda v silnějším provozu, především ve městě při dodržování pravidel provozu, jízda křižovatkou za silného provozu, různé druhy křižovatek (řízené, neřízené, přednost zprava), ohleduplnost k chodcům a ostatním účastníkům provozu,... 4 350 Kč 450 Kč
3 FÁZE JÍZDY V PROVOZU jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním - defenzivní a bezpečná jízda za různých podmínek provozu, jízda v obci i mimo obec při využití maximálních povolených rychlostních limitů, najíždění na dálnici a výjezd z dálnice, sledování provozu kolem sebe, dosažení plné samostatnosti potřebné k samostatné na motocyklu v další etapě...
2 350 Kč 400 Kč
CENA ZA 2. ETAPU     2.800 Kč 3.200 Kč
3. Etapa Obsah a fáze výcviku Počet hodin AM, A1 (úkon, 1h) A2, A (úkon, 1h)
Samostatné úkony na cvičišti příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1 etapu zkoušky - vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U, úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8", rychlý slalom 4 350 Kč 400 Kč
Samostatná jízda na motocyklu samostatná jízda, učitel sleduje na druhém motocyklu; nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti 4 700 Kč 800 Kč
Simulace závěrečné zkoušky simulace kompletní závěrečné zkoušky na cvičišti i v provozu (vše již samostatně, použití auta jako doprovodného vozidla) 2 500 Kč 500 Kč
 CENA ZA 3. ETAPU     5.200 Kč 5.800 Kč
4. Etapa
Obsah a fáze výcviku Počet hodin AM, A1 (úkon, 1h) A2, A (úkon, 1h)
Závěrečná zkouška 1.etapa první část závěrečné zkoušky na cvičné ploše, žák musí předvést při samostatné jízdě na motocyklu cvičné úkony pro 1 etapu zkoušky - vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U, úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8", rychlý slalom 1 500 Kč 500 Kč
Závěrečná zkouška 2.etapa žák při samostatné jízdě na motocyklu je doprovázen výcvikovým vozidlem autoškoly ve kterém sedí i zkušební komisař a vyhodnocuje splnění požadovaných úkonů... 1 1.000 Kč 1.000 Kč
 CENA ZA 4. ETAPU     1.500 Kč 1.500 Kč
Orientační cena celkem AM, A1
13.100 Kč
A2, A
14 200 Kč